Kendi işini yapmak isteyen girişimci adayları!
Çocuklar için iyi #1Yer kurmak ister misniz?

Türkiye'nin her yerinde #1Yer Anaokulları açmak hedefiyle çıktığımız yolculukta önceliğimiz kadın girişimcilerle yol almak olacaktır.

1YER KURMAK İÇİN STANDARTLAR

Sisteme Giriş

-Nüfusu 1 milyon’un altında ve nüfusu 1 milyon ve üzerinde olan iller için farklı uygulama yapılır.

-Öğrenci başına  senelik olarak program bedeli alınır.

-Öğrencilerin kullanacağı program ile ilgili kitap, araç gereç, kıyafet v.b. materyaller okullara öğrenci sayısı kadar gönderilir ve fatura edilir.

ASGARİ STANDARTLAR

Eğitim Standartlarımız

1Yer Anaokulları’ nda;

-BOYEPI Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı müfredat çerçevesi uygulanır.

-BOYEP akreditasyon koşullarının sağlanması gerekir.

-Yoğun İngilizce programı uygulanır.

-Uygulamalı dersler programımız içerisinde yer alır.

1Yer Anaokulu olacak şirketin;

-Ticari açıdan muteber kişilerin oluşturacakları şahıs veya Limited Şirketi olmaları gerekir.

-Ticaret Odası kaydı, adli sicil belgesi ve buna ek olarak bankadan alınmış referans mektubu alınması gerekir.

-Ortaklarından en az birinin tercihen kadın girişimci olması gerekir.

Kurulacak olan anaokulunun adı 1 Yer Anaokulları(…………) ilçe/semt adı olacaktır.

Lokasyonun;

-Ulaşım açısından merkezi olması gerekir.

-Toplu yerleşim yerlerine yakın olması gerekir.

Mekanın;

-Müstakil yapı olması gerekir.

-Başka bir binanın alt katlarında olmaması gerekir.

-En az 400 m2 kapalı alan, en az 250 m2 açık alana sahip olması gerekir.

-En az 4 sınıf kapasitesi olması ve maker alan için 25 m2 bir alan ayrılması gerekir.

M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi’ne tam olarak uygun olmalıdır.

Okulun;

-En az 60 öğrenci kontenjanı olması gerekir.

-Yaz okulu açabilecek şartlara sahip olmalıdır.

-Talep doğrultusunda oyun grubu açmaya uygun şartları sağlaması gerekir.

Okulun;

-Sağlık ve hijyen koşulları ve denetimi sağlanmış olması gerekir.

-Sürdürülebilir, sağlıklı ve ekolojik beslenme koşulları sağlanmalıdır.

-Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı menüleri genel merkez tarafından onaylanmış olmalıdır.

Öğretmenler;
-Genel Merkezin onayından sonra kadroya alınabilir.

-En az meslek yüksel okul mezunu olmaları gerekir.
-Alanlarında tecrübeye sahip olmaları gerekir.

Tüm okullarımız kurumsal ve mesleki gelişim açısından verilen eğitimlerle desteklenir.

Ulaşımın aileler tarafından karşılanabilir olması tercih sebebidir. Çocukların serviste mümkün olduğunca az zaman geçirmelerini bekliyoruz. Bu nedenle açılacak olan okulun lokasyon olarak merkezi bir yerde olması gerekir. Servis hizmeti 3 km yarı çapı mesafedeki alanı kapsayacağından bu koşula uygun öğrenciler servis kullanır.

Sayfayı Paylaş
Facebook
Google+
Twitter
1yer Anaokulları, Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından tasarlanmış olan BOYEP programını kullanan ve YÖM Okulları felsefesiyle harmanlanmış bir erken çocukluk dönemi eğitim kurumudur.
1Yer Anaokulları, bir Gökberk A.Ş. markasıdır.
GKB_logo-300x138

ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

1Yer Anaokulları "Association for Childhood Education International" altın üyesidir.

Sosyal medya kanallarımızda bizi takip edin!