NASIL 1YER?

Tüketim toplumundan üretim toplumuna doğru yol alarak Dünyaya katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Çocukların bu anlayışı benimsemesini önemsiyoruz. Doğal ve sosyal ekosistemlere saygı duyma, tüketimi azaltma, yeniden kullanma, tasarlama ve üretme bilincini okul ekosistemimizde yansıtıyoruz.

Bir Yer Anaokulları’ nda tüm çocuklar için kendi yaş grubunun gelişim özellikleri doğrultusunda bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor alan ve öz bakım becerileri ile ilgili destekleyici ve gelişime yönelik çalışmalar yapıyoruz.

BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı’nın çatısını oluşturan Öğrenen Profil Becerilerinin desteklenerek çocukların 21. Yüzyıl becerilerine sahip olarak okullarımızdan mezun olmalarını hedefliyoruz.

Bir bakış açısı olarak ele aldığımız STEM çalışmalarımız ile çocuklara bütünsel bakmayı, farklı bakış açıları geliştirmeyi ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bakış açıları geliştirerek üretime katkı sağlamalarını önemsiyoruz.

Beynin çalışma sistemi ile ilgili yapılan araştırmaların artması ile birlikte artık biliyoruz ki konular, nesneler, olaylar ilişkilendirildikçe beyindeki bağlantılar artmakta. Bizler de bu bağlantıları arttırmak ve mevcut bağlantıları koruyabilmek için programımızda sıklıkla ilişkilendirme ve sorgulamalara yer veriyoruz. Rutin ve plansız, ortaya çıkan bir duruma, soruya göre sorgulama ve ilişkilendirmeye günün her zamanında her anında yer veriyoruz. Sorgulayarak çözüme ve doğru bilgi kaynaklarına ulaşmalarını, ilişkilendirmenin zamanla çocukların diline yerleşmesi ile birlikte sorgulamaları derinleştirerek tüm zaman dilimine yayılmasını sağlıyoruz.

Değerlendirme çalışmalarımız sadece süreç sonunda değil, süreç içerisinde devamlı olarak kayıt altına alınarak yapılmaktadır. Çocukların bulduğu bir çözüm, keşfettikleri bir yol, verdikleri bir cevap, yaptıkları bir davranış, oynadıkları bir oyun onlarla ilgili paha biçilmez bilgiler edinmemizi sağlar. Onlara ait her bilgiyi çocukların dünyasını anlamak ve öğrenme serüvenlerinde ışık olabilmek için kayda değer buluyoruz.

Çocukların öğrenme yolculuklarını keşfederek onların öğrenmelerine destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Her çocuk gibi her öğrenme yolculuğunun da farklı olduğunu kabul ederek farklılaştırılmış öğretim uygulamalarını sınıflarımızda gerçekleştiriyoruz.

BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı müfredat çerçevesi ağırlıklı olarak tema zamanlarında işlenmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde çocukların öğrenen profil becerilerini, tema ile ilgili kazanımları ve gelişim alanlarına yönelik kazanımları edinmelerini hedefliyoruz. Bunu yaparken beyin temelli öğrenme ilkeleri ve proje tabanlı öğrenme yönteminden de destek alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Çocukların kendilerini ifade ettikleri, akranları ile iletişimlerinin ve etkileşimin arttığı bu zaman dilimini zaman zaman serbest oyun olarak değerlendirirken zaman zaman da tema çalışmalarını açık alanda yapmak için kullanıyoruz.

Bir Yer Anaokulları olarak okuma yazmayı öğretme gibi bir hedefimiz yoktur. Okuma yazmanın okul öncesi dönemde öğretilmesi ile ilgili riskleri göz önünde bulundurarak bu dönemi çocukların okuma yazmaya hazırlanması olarak planlıyoruz. İyi bir okuma yazmaya hazırlık eğitimi almış olan çocuğun ilkokula geçtiğinde okuma-yazmayı kolaylıkla öğreneceğini düşünüyoruz. Bu çalışmalardan bazıları; el-göz koordinasyonu, görsel algı, işitsel algı, dikkat, problem çözme, kalem kullanma, el becerileri, nefes ve ritim, okuma-yazma farkındalığı, çizgi çalışmalarıdır.

STEM çalışmalarından ayrı olarak çocukların matematik dilini öğrenmeleri ve matematik ile ilgili becerileri gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmalar her yaş grubuna uygun olarak programda yer almaktadır.

BOYEP müfredat çerçevesi ile uyumlu hazırlanan İngilizce programımız ile çocukların dili edinmeleri hedeflenmektedir.

Uygulamalı derslerimiz ile çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Matematik-Fen Bilimleri-Teknoloji, Plastik Sanatlar, Müzik ve Sahne Sanatları ve Spor temel alanlarına hitap eden uygulamalı derslerimiz bu temel alanları karşılayacak şekilde okullara göre farklılık göstermektedir.

Sayfayı Paylaş
Facebook
Google+
Twitter
1yer Anaokulları, Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından tasarlanmış olan BOYEP programını kullanan ve YÖM Okulları felsefesiyle harmanlanmış bir erken çocukluk dönemi eğitim kurumudur.
1Yer Anaokulları, bir Gökberk A.Ş. markasıdır.
GKB_logo-300x138

ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

1Yer Anaokulları "Association for Childhood Education International" altın üyesidir.

Sosyal medya kanallarımızda bizi takip edin!